nedjelja, 7. rujna 2014.

Odnos "mi" i "Oni", gdje je posve jasno tko smo "mi" ali tko su "Oni" ?.

 Slikovnica odnosa "mi&oni"

"Oni" - br. 1.  ili "Strucnjaci" za zastitu prirode 
"Osrednjena valna visina u Zoni B iznosi 0,30 m, a u Zoni C 0,40 m. Kada je kut nailaska tramontane 00 tada, zbog otvorenosti istočnog bazena (Zona C), visine vala rastu do 0,70 m, što je dva puta veće od dopuštene vrijednosti (Varijanta 5)."

iz Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: „Uređenje dijela obale Vlačica u Supetru, otok Brač“


Iz Prirode na lokaciji projekta:
„Uređenje dijela obale Vlačica u Supetru, otok Brač“

"Oni" - br. 2.  ili "Strucnjaci" za orijentaciju u prostoru  

Za potrebe izrade Analize vjetrovalne klime, od ovlaštene institucije, Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, pribavljeni su službeni mjerni podaci o smjeru, brzini i trajanju vjetra kao srednje satne podatke za razdoblje od 1997. do 2006. godine.
Prognoza ekstremnih vrijednosti brzina vjetra na osnovu terminske vrijednosti.  Prosječna godišnja vjetrovna klima
Mjesečne i godišnje razdiobe brzine vjetra u ovisnosti o smjeru vjetra za postaju Split - Marjan

 iz Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: „Uređenje dijela obale Vlačica u Supetru, otok Brač

Steta sto nisu odabrani podaci iz Hamburga, mozda bi Supetar tako dobio vazniju luku.. ...op autor

"Oni" - br. 3.  ili "Strucnjaci" za odabir mjerodavnih utjecaja


Izrađena je analiza valovanja na lokaciji dijela obale Vlačica u gradu Supetru. Predmetna mikrolokacija obuhvaća bazen postojećeg trajektnog pristaništa, kao i postojeće lučke bazene namijenjene vezivanju plovila. Svrha izrade vjetrovalne klime je analiza utjecaja planiranih radova na agitaciju navedenih lučkih bazena..
iz Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: „Uređenje dijela obale Vlačica u Supetru, otok Brač“

"Oni" - br. 4.  ili "Strucnjaci" za granice namjene PP i njihove zakulisne i nagle promjene
A sto je s plazom? Vlacicom i Banjem?
 Vjerojatno nista, jer jer uskoro po ovom planu nece ni biti, pa nema razloga za analizu utjecaja. Uostalom, to vec pise u Zahtjevu.. 


"Oni" - br. 5.  ili "Strucnjaci" za tumacenje Prostornih planova

Uvidom u kartu Korištenje i namjena površina iz Prostornog plana uređenja (PPU) Grada Supetra vidljivo je da je predviđeni zahvat planiran u zoni mješovite namjene (namjena površina unutar građevinskog područja - izgrađeni dio). Zapadno od ovog područja nastavlja se ugostiteljsko-turistička namjena i sportsko-rekreacijska namjena, sa oznakom - R3 uređene plaže. Na niže priloženoj slici dat je izvadak iz karte Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja (PPU Grada Supetra).

Predmetna lokacija dijela obale Vlačica nalazi se u gradu Supetru na otoku Braču. Dio obale koji će se uređivati nalazi se zapadno od luke (Porat) i pristana Ratac.. Područje obuhvata ovog projekta je u dužini od 204,5 m. Lokacija predstavlja logičan nastavak središta Supetra na zapad prema području plaža i turističke ponude grada Supetra.

iz Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: „Uređenje dijela obale Vlačica u Supetru, otok Brač“


Komentar:
Interesantan je taj odnos "mi" i "Oni", odnos gdje je posve jasno tko smo "mi" ali "Oni" postaju jedan velik i sirok pojam. 
 
"pojava" investitora prije pocetka izmjena kao i objekta koji je u tom trenutku imao nalog za obustavu radova i rusenje od gradevinske inspekcije jer nije postojala ni lokacijska, ni gradevinska.. no zato je izmisljena legalizacija
odluka zupanije o promjeni luckih granica Zahtjev Lucke uprave za izdavanjem Lokacijske dozvole

Izjava projektanta:
Ovaj projekt je usklađen s postojećim dokumentima:
1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SUPETRA
(Službeni glasnik Grada Supetra 03/09.)Glavni projektant:
Edo Šegvić
dipl. inž. arh.


bez obzira sto su lucke granice promijenjene "tek" 2012 i sto nisu unesene ni u Zupanijske ni u Gradske prostorne planove, sto se vidi u nasoj slikovnici na strani 3, LN-luka nautickog turizma - ispred kapetanije, na drugoj lokaciji 

Na to dodajemo izjavu gradonacelnice, dipl.oecc, do sada sefice racunovodstva u komunalnom poduzecu, od sada strucnjakinje za ekologiju:

Rjesenje MZOIP na temelju inih "misljenja" i Eko-elaborata da nema ekoloske opasnosti
 Ovom rjesenju treba dodati dva dosadna i velika clanka: 
- za-nas-supetar-na-temelju-cega-mzoip-izdaje-svoja-misljenja-i-rjesenja
- mzoip-je-razvio-savrsenu-proceduru-onu-u-kojoj-netko-drugi-mora-biti-strucan-i-odgovaran-za-rjesenja-koje-oni-ispisuju

i nesto javno objavljenih dokumenata i mnostvo fotografija na OVOM linku (zanimljivo)


Za kraj slikovnice fotografije tog dijela obale u Gradu Supetru u srpnju i kolovozu 2014..


Nakon iscrpne analize jos uvijek "nailaze" novi "Oni"... nacisto je njihov broj toliko velik i tako sirokih podrucja djelovanja da obicnom, nestrucnom gradaninu nije ni nakon obicne, nestrucne analize nista vise pojmljiv i shvatljiv nego li prije nje.


Luna

Nema komentara:

Objavi komentar