četvrtak, 1. rujna 2011.

Vladimir Seks - Vlada RH .. dio biografije do 1990

četvrtak, 1. rujna 2011.


Biografija koju je vladimir Šeks uputio Predsjedništvu SFRJPREDSJEDNIŠTVU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
KOMISIJI ZA PREDSTAVKE BEOGRAD
---------------------------------------------------
Obraćavam se u vezi krivičnog postuka koji se vodi protiv mene pred Okružnim sudom osijek /spis br. K-100/81/, zbog navodno učinjenog djela neprijateljske propagande...

.... i sada slijedi obrana ....

.. kao student Pravnog fakulteta u zagrebu sam sudjelovao na svaeznim radnim akcijama na kojima sam vršio odgovorne dužnosti i bio proglašen udarnikom...

... kao član SKJ na Sveučilištu obavljao dužnost Predsjednika Saveza studenata Pravnog fakulteta, predsjednika Skupštine za marsističko-ideološki rad, delegata Sveučilišne skuštine...

... da sam kao stipendist Javnog tužilaštva Hrvatske pri završenom studiju bio raspoređen na rad u Javno tužilaštvo Vinkovci u kome sam obavljao dužnosti sekretara sindikalne organizacije pravosudnih ustanova, tajnika mjesne organizacije SSRNJ-a, člana sekretarijata mjesne partijske organizacije SKJ, člana komisije za društveni nadzor SO Vinkovci i tajnika Društva pravnika SO Vinkovci....

... u JNA sam sekretar organizacije SK oklopnih jedinica pr V.Armijskoj oblasti i delegat divizijske konferencije SKJ...

... u Osijeku sam obavljao dužnosti člana sekretarijtaka organizacije SK pravosudnih ustanova i člana Komisije za društvenu samozaštitu socijalističkog saveza radnog naroda SO Osijek...

... moja cijela uža i šira obitelj bez iznimke sudjeluje u NOR-u i poslijeratnoj izgradnji zemlje...

... otac kao aktivist radničkog pokreta za cijelo vrijeme rata pod iznimno teškimk i složenim uvjeima ilegalnog rada po direktivama KPJ organizira u osijeku tvorničke radnike radi sabotaže i diverzija, radi na organiziranju JNOF-e, nabavlja i prebacuje razni materijal za NOVJ, organizira i prebacivanje ugroženih aktivista i drugih u partizane, organzira punktove za skrivanje ugroženih osoba, čuvanje oružja i hrane i materijala i sve to prebacuje u NOVJ.

... hapšen i progonjen od okupatora...

... ujak, prvi ratni komandant inžinjerijske brigade III.Armije, poslije rata i danas aktivan društveno-politički radnik...

.... sric, član KPJ od 1929.g. istaknuti sudionik radničkog pokreta u Beogradu, za vrijeme rata istaknuti partijski radnik u Beogradu, poslije rata se niz godina nalazi na istaknutim i odgovornim mjestima u društveno-političkom životu i privrednom životu...

... svi ostali članovi obitelji aktivno sudjelovali u NOP-u kao partizani ili ilegalni aktivisti. Mnogi stradali od okupatora neki u koncentracijskim logorima.

Odvjetnik Vladimir Šeks, Osijek, Vijenac VI. Udarnog Slavonskog korpusa br.1
(054) 25-185 dana 28.12.1981.

Je li se netko sada zapitao a tko je to bio "Sova"!?
preuzeto sa:
original tekst objavljen http://hnf-radio.blogspot.com/2011/09/biografija-koju-je-vladimir-seks-uputio.html?spref=fb
 
Oduvijek sam se pitala zasto nema na stranicama wiki ili vlada.rh u biografijama duznosnika nista prije 1990.. 
objaviti cu sve biografije do kojih dodem, a ako imate korisnih podataka i linkova koristiti cu i vase informacije. hvala.

1 komentar: